Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

WYDARZENIA

Kolejny rok już za nami

19 czerwca 2018r. zakończył się XII rok działalności TUTW

19 czerwca 2018r. zakończył się XII rok działalności Tarnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Kromka Chleba. W uroczystości udział wzięli m.in. dr Małgorzata Kołpa, prorektor PWSZ w Tarnowie, ks. prof. Marek Kluz, prodziekan UP JP II Sekcja w Tarnowie, przedstawiciele Rady Fundacji.
Podczas uroczystości podziękowaliśmy koordynatorom i wykładowcom za bardzo ciekawe prowadzenie zajęć, wyróżniliśmy najaktywniejszych słuchaczy, wręczyliśmy seniorom certyfikaty uczestnictwa i podsumowaliśmy cały rok działalności TUTW.
Część artystyczną zapewnili: Duet Dawid Mik i Filip Kot oraz grupa taneczna TUTW. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac naszych słuchaczy, które powstały podczas warsztatów malarskich.

Krótkie podsumowanie roku akademickiego 2017/2018

  • wykłady w 8 blokach tematycznych: historia, nauki przyrodnicze, człowiek-religia-kultura, zdrowie z psychologią, sanktuaria maryjne w świecie, literatura, sztuka, filozofia
  • zajęcia fakultatywne: informatyka, język angielski, muzykoterapia, zajęcia taneczne, warsztaty rehabilitacyjne
  • Klub Seniora - warsztaty malarskie, warsztaty wokalne, wieczór kolęd i pastorałek, wspólne wyjścia na wystawy i do teatru, indywidualne spotkania z psychologiem, kameralne spotkania przy kawie i herbacie, wspólne rozmowy
  • Wycieczki - "łemkowskim szlakiem", do Krakowa, do Warszawy


Część wyżej wymienionych zajęć realizowana była w ramach projektów:

"Aktywny senior-choreoterapia, arteterapia, podróże wirtualne", który był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej FIO 2017

"Złoty indeks wiedzy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w przestrzeni senioralnej", który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TUTW partnerem projektu

"Złoty Indeks Wiedzy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w przestrzeni senioralnej"

Podsumowanie projektu

"Aktywny Senior - choreoterapia, arteterapia, podróże wirtualne"

UNIWERSYTET

FUNDACJA KROMKA CHLEBA

PLAN ZAJĘĆ

GALERIA