Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Projekty

"Aktywny Senior - choreoterapia, arteterapia, podróże wirtualne" - zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017. Celem projektu było przede wszystkim zachęcenie osób starszych do aktywnego spędzania wolnego czasu, kreatywnego myślenia i działania. Odbyły się następujące zajęcia: warsztaty taneczne, malarskie, gimnastyka rehabilitacyjna i spotkania z podróżnikiem. Seniorzy wzięli także udział w całodziennej wycieczce do Sanoka, podczas której zwiedzili Zamek Królewski i Miasteczko Galicyjskie.


TUTW partnerem projektu "Razem tworzymy senioralną przestrzeń - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytety Trzeciego Wieku" współfinansowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. W ramach zadania seniorzy wzięli udział w wielu wykładach, warsztatach, kursach językowych i komputerowych, a także wycieczce "Łemkowszczyzna-kraina ciszy i drewnianych cerkwi".


"Dzieła miłosierdzia wczoraj i dziś - świadectwo życia św. Faustyny" - projekt dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego 'Tu mieszkam, tu zmieniam' - edycja 2015/2016. W ramach projektu odbyły się wykłady otwarte skierowane do osób starszych i młodzieży poświęcony postaci św. Faustyny, postawie miłosierdzia i mądremu pomaganiu. Ostatni wykład dotyczył szlaku św. Faustyny i przygotował uczestników do wycieczki do Łagiewnik, która była zwieńczeniem projektu.


"Kreatywny Klub Seniora - Małopolska w różnych formach twórczości uczestników" -
projekt realizowany w 2015 roku przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Seniorzy wzięli udział w warsztatach: malarskich, dziennikarskich i literackich, których wspólnym tematem była Małopolska oczami seniorów, którzy aktywnie partycypują w życiu Małopolski, kreatywnie widzą świat i go opisują. Uczestnicy mogli wykazać się w wybranej przez siebie formie artystycznej i wspólnie z innymi stworzyć audycję radiową, wystawę malarską oraz blog internetowy, poświęcone najpiękniejszym zakątkom Małopolski.


"Świąteczne tradycje - seniorzy w eterze"
- projekt realizowany w 2014 roku ze środków Gminy Miasta Tarnowa. W ramach projektu odbył się cykl warsztatów dziennikarskich, podczas których uczestnicy poznali tajniki pracy dziennikarza radiowego. Zwieńczeniem zajęć było przygotowanie audycji radiowej o tradycjach bożonarodzeniowych, która została wyemitowana na antenie radia RDN. Seniorzy, którzy wzięli udział w projekcie, złożyli świąteczną wizytę podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie.


Warsztaty fotograficzne  "Poznajemy kulturę, zabytki i tradycje naszego regionu - Tarnów w obiektywie seniora" - projekt realizowany w 2012 roku, współfinansowany ze środków Gminy Miasta Tarnowa. Udział w warsztatach pozwolił Seniorom na podniesienie umiejętności w zakresie fotografii. Ukończenie zajęć umożliwiło uczestnikom zostać wnikliwym obserwatorem życia i dziedzictwa kulturowego Tarnowa. Dla człowieka wartość regionu to przede wszystkim poczucie utożsamiania się z jego historią, dlatego podczas zajęć z fotografii dążyliśmy do pokazania piękna zabytków Tarnowa.

TUTW partnerem projektu

"Złoty Indeks Wiedzy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w przestrzeni senioralnej"

Podsumowanie projektu

"Aktywny Senior - choreoterapia, arteterapia, podróże wirtualne"

UNIWERSYTET

FUNDACJA KROMKA CHLEBA

PLAN ZAJĘĆ

GALERIA